با کادر آموزشی ما آشنا شوید

زهرا چنگیز

موسس و مدیریت آموزشگاه

خانم دریابیگی

معاون اجرایی

آسیه یزدچی

معاون آموزشی و فناوری

فرحناز نصیری

پایه ششم

مریم خوشی

معلم علوم و اجتماعی

خانم سهیلا آزاده

آموزگار ریاضی چهارم و پنجم

زهرا میر احمدی

پایه اول

بهاره نیک نشان

مشاور مدرسه

آرزو یزدچی

معاون فناوری

خانم فرخی

پایه دوم

خانم الهام اثنی عشر

مربی ورزش

مریم مزروعی

مربی پیش دبستان

زینت زالی

معاون پرورشی

فاطمه رسایی

مشاور آموزشی

عفت مرادی

مربی بهداشت