با کادر آموزشی ما آشنا شوید

زهرا چنگیز

موسس و مدیریت آموزشگاه

خانم دریابیگی

معاون اجرایی

آسیه یزدچی

معاون آموزشی و فناوری

مریم خوشی ​

معلم علوم و اجتماعی​

خانم سهیلا آزاده

آموزگار ریاضی چهارم و پنجم

زهرا میر احمدی

پایه سوم

آرزو یزدچی

معاون فناوری

خانم فرخی

پایه دوم

نرگس اکبریان​

پایه اول​

مریم مزروعی

مربی پیش دبستان

زینت زالی

معاون پرورشی

فاطمه رسایی

مشاور آموزشی

عفت مرادی

مربی بهداشت